เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ( 2014-05-16 15:23:18 )
2. การลงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบMIS ( 2012-03-20 00:00:00 )
3. การจัด OD สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ( 2012-02-13 00:00:00 )
4. ประชุมงาน ( 2011-11-04 00:00:00 )
5. การนำเสนอการกรอกข้อมูลผลงานวิจัย ( 2010-02-10 00:00:00 )

หน้า: [1] ทั้งหมด: 5 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6